Członkowstwo Honorowe

Walne Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych w dniu 27 września 2004 roku postanowiło nadać godność Członka Honorowego:
Pani doc. dr hab. Annie Dobrzańskiej
Konsultantowi Krajowemu w Dziedzinie Pediatrii.

Wniosek o nadanie tytułu honorowego członka
Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych

Zgodnie ze Statutem SPP (§14) Zarząd Główny Stowarzyszenia wnioskuje o nadanie godności członka honorowego pani doc. Dr hab. Annie Dobrzańskiej, Konsultantowi Krajowemu w Dziedzinie Pediatrii.

Uzasadnienie:

Pani docent Anna Dobrzańska od 1973 roku związana jest z pediatrią, początkowo z Instytutem Pediatrii AM w Lublinie a następnie z Instytutem ,, Pomnik CZD” w Warszawie. Od blisko 10 lat kieruje Kliniką Patologii Noworodka Centrum Zdrowia Dziecka, a od kilku lat sprawuje funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii.
Znana jest również ze swej społecznej aktywności na rzecz dzieci m. in. Działa w Prezydium Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, jest autorką stałych felietonów o profilaktyce w miesięcznikach ,, Żyjmy zdrowo”, ,,Przyjaciółka”, ,,Mamo to ja”. Ponadto jest wysoko cenionym wykładowcą, wychowawcą kolejnych pokoleń lekarzy pediatrów i pielęgniarek pediatrycznych.
Zawsze otwarta przekazywać swą wiedzę, gotowa współpracować na rzez rozwoju partnerstwa w pediatrii.
Stanowi wzór nowoczesnego pediatry działającego w wielu płaszczyznach dla dobra dzieci.

Poczytujemy za zaszczyt móc posiadać w swych pielęgniarskich szeregach tak zacną osobę.
Zarząd PSPP

Image