Deklaracja wstąpienia w poczet członków PSPP

Aby ubiegać się o przyjęcie w poczet członków PSPP, należy pobrać deklarację członkowska:
- wersja DOC
- wersja PDF

Wypełnioną deklarację należy następnie przesłać listownie na adres:

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
ul. Żołnierska 18 A
10- 561 Olsztyn
lub e-mailem pspp@pspp.eu

Decyzję o przyjęciu do stowarzyszenia podejmuje Zarząd, który zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek.

Image