Zasady opłacania składek członkowskich

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych są zobowiązani do opłacania składek członkowskich (Statut PSPP § 12). Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są członkowie honorowi. Składki Członkowskie przeznaczane są na działalność statutową Stowarzyszenia.

Uchwałą nr 5/2023 Walnego Sprawozdawczego Zebrania członków PSPP z dnia 19 czerwca 2023 roku ustalono wysokość składki członkowskiej w kwocie 4,20 zł. miesięcznie lub 50 zł. za rok.
Dla członków Stowarzyszenia przyjętych w poczet członków PSPP przed dniem 19 czerwca 2023 roku wysokość składki obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

Wpłat należy dokonywać w siedzibie stowarzyszenia - do Skarbnika PSPP
lub przelewem na konto PSPP:
Bank Santander
14 1090 1753 0000 0001 2235 6999

Dokonując przelewu, prosimy pamiętać o podaniu tytułu wpłaty (np. Składka członkowska za 2007 rok) oraz imienia i nazwiska członka dokonującego opłaty – w ten sposób będą Państwo mieć pewność, że składka została przypisana właściwej osobie.

Image