LOGO PSPP 
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Przekaż 1% podatku
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - NOWE WYZWANIA
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Strona główna
Cele PSSP
Przewodnik członkowski
Aktualności
Przekaż 1 % podatku
Galeria
Praca w Pediatrii
Polecane strony
Zalecenia
Pozytywna opinia PSPP
Kontakt
Materiały szkoleniowe


Partnerzy


iLCS https://www.ilcs.pl/


Strona główna

Witamy w serwisie internetowym Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych, skupiającego pielęgniarki pediatryczne oraz osoby zainteresowane rozwojem pielęgniarstwa
w Polsce!


 UWAGA CZŁONKOWIE PSPP!

W związku z panująca pandemią Coronavirusa,  nie jest możliwe przeprowadzenie zebrania sprawozdawczego PSPP za rok 2019 w sposób bezpośredni z jednoczesnym zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa epidemiologicznego.
W związku z powyższym Zarząd PSPP podjął decyzję o korespondencyjnym głosowaniu do dnia

26 czerwca 2020r.

Uprzejmie prosimy członków PSPP o zapoznanie się ze sprawozdaniami i odesłanie karty do głosowania w formie listownej lub mailowej.

sprawozdania i karta do głosowania znajdują się w zakłądce aktualności

z poważaniem prezes PSPP

Elżbieta Dróżdż-Kubicka


Nursing Now

200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej.
5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska.Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie.
Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  

                           Ministerstwo Zdrowia
                                                       Departament Pielęgniarek i Położnych

Filmy z Inauguracji w Ministerstwie Zdrowia Międzynarodowej Kampanii
„Nursing Now” Polska:


 

 

 

 


 
Przekaż 1% podatku na PSSP
 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych     04-703 Warszawa, Obiekt Hotelarski PATRON Al.Dzieci Polskich 20 p.139a. admin